Menu
İletişim

Manavgat Sondaj

A.Pazarcı Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:29/A Topçu Apt.
Manavgat/ANTALYA
TEL: 0(242)746 9058
GSM: 0(532)771 0239
info@manavgatsondaj.com

Sondaj dünya üzerinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen addır. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi belirli prensiplerle yürütülen sondalama işlemidir. Her türlü zeminde ve sert kayada Su Sondajı yapabilmektedir.

Sondaj; kaya ortamda hava sirkülâsyonu ile yumuşak zeminlerde ise çamur sirkülâsyonu ile yapılmaktadır. Arazinin durumuna göre, jeolojik yapıya formasyonların özelliklerine göre Her iki sondaj tekniğinin kullanılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir. Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülâsyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu teçhiz edilerek boru ile kuyu cidarı arası çimentolanır.

Daha sonra kuyu inkişafı yapılır. Kaya ortamda - Sert Kayalarda kullanılan sondaj tekniği çamur sirkülâsyonlu sondajdan daha farklıdır. Kaya ortamda sondaj, hava sirkülâsyonu ile gerçekleşir. Sonuçta bu işlemlerin sonucun da Akifer den (su taşıyan formasyondan) su alınır.

Yer altı aramaları sonucu, çıkan raporlara göre sondaj delme işlemine geçilmektedir. Araştırma ile ortaya çıkan birimlerin özellikleri delme sonuçları ile karşılaştırarak, teçhiz projeleri kesinlik kazanacaktır. Sondaj işlemi çamur ve hava sirkülasyonlu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Belirlenen noktalarda yapılan sondajlarla birebir zemini görme ve numune alma işlemi yapılmaktadır. Ortaya çıkan zemin özellikleri bölgesel jeolojik bilgilerle korele edilmektedir. Lokal değişiklikler varsa ortaya konmaktadır. Sondaj aşamasında yerinde yapılan deneylerle zeminle ilgili sıkışma değerleri bulunmaktadır. Örselenmemiş ve karot numuneleri alınarak laboratuara gönderilmektedir. Hidrojeolojik Etütler kapsamında ve münferit su kuyusu açılması taleplerinde kuyu yerleri ve derinliğinin belirlenmesi için önceden Jeolojik ve Jeofizik etütler yapılmaktadır.

Su kuyularının açılmasında kanunen alınması zorunlu olan Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi için gerekli raporlar hazırlanarak DSİ.' den alınmaktadır. Açılan su sondaj kuyularında su veren tabakaların yerlerinin belirlenmesi ve su kalitesinin tayini için kuyulardan jeofizik log alınarak kuyu teçhiz planı hazırlanmakta ve firmamızca sağlanan uygun pompalarla su tecrübesi yapılmaktadır. İmar planı, imar revizyonu, mevzi imar planına esas olmak üzere çok sayıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları, Belediyeler ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası onaylı Jeolojik, Jeofizik – Jeoteknik Rapor, uygulamaya esas olacak çok sayıda Zemin Etüdü Raporları gerçekleştirilmiştir.

Su kuyularının açılmasında kanunen alınması zorunlu olan Yeraltısuyu Arama ve Kullanma Belgesi için gerekli raporlar hazırlanarak DSİ.' den alınmaktadır. Açılan su sondaj kuyularında su veren tabakaların yerlerinin belirlenmesi ve su kalitesinin tayini için kuyulardan jeofizik log alınarak kuyu teçhiz planı hazırlanmakta ve firmamızca sağlanan uygun pompalarla su tecrübesi yapılmaktadır. İmar planı, imar revizyonu, mevzi imar planına esas olmak üzere çok sayıda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları, Belediyeler ve Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası onaylı Jeolojik, Jeofizik – Jeoteknik Rapor, uygulamaya esas olacak çok sayıda Zemin Etüdü Raporları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Rezistivite, Sismik, Kuyu içi Sisimiği (Down-Hole, Cross-Hole) gibi jeofizik çalışmalarla Poisson Oranı, Dinamik Elastisite (Young) Modülü, Shear-Kayma Modülü, Zemin Taşıma Gücü, Zemin Emniyet Gerilmesi, Zemin Hakim Periyotlarının tayini ile Deprem risk analizleri yapılmaktadır. Yerleşime yeni açılan sahalarda ve gerek duyulan alanlarda Mikrotremör (titreşimcik) ölçümleri ile yerin doğal titreşim periyodu yer sarsıntı sönümleme yada büyütme katsayısı hesaplanmaktadır.
 

Manavgat SONDAJ...

7/24 servis hizmetimiz mevcut olduğu gibi Türkiye çapında satış yapmaktayız.Belediye içme suyu,köy içme suyu,tarımsal sulama,sondaj,temiz su dalgıç pompaları,paslanmaz ve mini ev hidroforları.Hazır kumanda panoları,arazi hat çekme,trafo kurma,pano besleme kabloları,kum tutucu filtreler,tamir,sarım ve yedek parçaları siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.